موتور جستجو سایت های کشاورزی و غذا کشور


کاربر محترم:

با تکمیل فرم زیر می توانید سایت خود را ایجاد نمایید.

دامنه: www.agri-food.ir یک دامنه هست

ساب دامنه: www.-----.agri-food.ir (هر نامی به جای .-----. یک ساب دامنه خواهد بود. شما می توانید بی نهایت ساب دامنه بر روی دامنه اگریفود ثبت کنید و به عنوان یک سایت اختصاصی مالک آن باشید)

توجه: در خصوص ثبت ساب دامنه بروی دامنه سایت، ابتدا مطمئن شوید که این ساب دامنه، سایت فعال مجموعه کشاورزی و صنعت غذا کشور نباشد،  در صورتی که نام انتخابی شما سایت فعال  یک شرکت در زمینه کشاورزی و صنعت غذا باشد، به آن شرکت تعلق خواهد داشت و شما اجازه ثبت آن را ندارید . جهت رسیدگی به این مورد نامی را که می خواهید ثبت کنید در موتور جستجوی گوگل سرچ کنید و اگر متعلق به هیچ مجموعه فعالی نباشد به شما تعلق خواهد گرفت. ثبت دامنه هیچگونه محدودیتی ندارد و شما می توانید دامنه خود را به راحتی در سایت ثبت کنید

به عنوان مثال www.gol.com  یک دامنه هست، اگر این دامنه در زمینه کشاورزی و غذا کشور فعال نباشد شما می توانید با ثبت آن در این سامانه به صورت www.gole.agri-food.ir صاحب یک سایت اختصاصی با مالکیت خود باشید.

با تشـــــکر

                                                                                                                       

 


 
agri-food.ir.